Varianter till typ 21:2

Varianter till 2 Mark 1667 med rikt veckad mantel som är öppen i halsen och lämnar en del av bröstet synligt; krontyp F

a. Bon 209 med 3 punkter i omskriften, 11 blad i kransen samt 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. Åtsidan stämmer också helt in på bilden i Bonniers bok. (Foto Ahlström 33)

b. Bon 209var. Samma kännetecken som på föregående men inte samma åtsidesstamp. (Foto MISAB 10)

c. Bon 210 med 4 punkter i omskriften, 9 blad i kransen samt 2 öglor och 2 bandändar i rosetten. (Foto Ahlström 23)

d. Bon 210var. Samma som föregående men med små variationer. (Foto Ahlström 18)

e. Bon 211-212. Ungefär som tidigare men 10 blad i omskriften. Enligt Bonnier var skillnaden mellan bon 211 och 212 minimal, bara obetydliga variationer i avstånd mellan olika detaljer. (Foto MISAB 13)

f. Ytterligare ett ex som har 10 blad i kransen men eftersom toppbladet inte pekar mot X så är det inte bon 211 eller 212. (ex Eric P. Newman)

g. Bon 213. Skiljer sig från de båda föregående varianterna genom att ha ett stående O i CAROLVS. De båda andra har ett lutande O. (Foto Chris Rabiega)

h. Bon 214 med endast 8 blad i kransen. (Foto MISAB 8)

i. Bon 214var. Även den med 8 blad. (Foto Ahlström 17)

j. Bon 214var. En tredje med lika många blad, öglor, bandändar och punkter som de föregående. (Foto Ahlström 34)

k. Som c och d (bon 210) med 9 blad i kransen, men på denna finns ingen punkt efter SVECIAE. (Foto MISAB 9)

l. Som e och f men med bara 1 bandända i rosetten. (Trintens foto)

m. Som föregående men utan punkt efter SVECIAE. (Foto Ahlström 7)

n. Osäkert om det är 10 eller 11 blad, men det spelar inte så stor roll eftersom åtsidan ändå inte är stampidentisk med någon av de andra uppräknade exemplaren. (Foto Ahlström 21)