Varianter till typ 16B

Varianter till 2 Mark 1666 med stor harneskkrage och stor knut vid axeln; omskrift CAROLUS XI REX SVECIAE

a. Bon 201. Lagerkrans med 11 blad. (Foto MISAB 8)

b. Ej i bon. 10 blad i kransen. (Foto MISAB 9)