Varianter till typ 18:4

Varianter till 2 Mark 1666 med harnesk och fältbindel, utan fransar, upphängd vid vänstra axeln; inga armskenor; omskrift CAROLUS REX SVECI

a. Bon 200. (Foto MISAB 13)

b. Bon 200 var. Varierat porträtt och dessutom saknas punkten efter CAROLUS. (Foto MISAB 20)