Varianter till typ 14:3

a. Bon 189. Myntbild saknas, men det är endast frånsidans interpunktion som skiljer den från variant b nedan.

b. Bon 190.