Varianter till Dukater typ 20B (1677-1679)

Varianter     1677    

a.     13 nitar          

b.     11 nitar          

c.     bröstskena med nitar nedanför manteln 

Varianter      1678     

a.     XI efter porträttet              

b.     XI före porträttet      

Varianter     1679     

a.     XI efter porträttet              

b.     XI före porträttet         

c.     utan nitar på harnesket              

d.     arabisk 1:a i årtalet   

  1677a med 13 nitar i harnesket. (Foto Hagander 2)

1677b med 11 nitar i harnesket.

1677c är Bonniers ex. (Foto från Bonniers bok)

1678a med XI efter porträttet. (Foto Hagander 4)

1678b med XI före porträttet. (Foto från Schmitz katalog)

1679a med XI efter porträttet. (Foto Bonde 6)

1679b med XI före porträttet. (Doyle New York Sale 2006)

1679c utan nitar på harnesket. (Foto Hagander 3)

1679d med arabisk 1:a i årtalet. (Foto Ahlström 50)