Varianter på nödmyntet WETT OCH WAPEN

Fembladig blomma efter WAPEN    

a) 4+4 klor på lejonet

Sexbladig blomma efter WAPEN

b)  4+3 klor på lejonet, upp och nedvänt V i DALER

c)  4+3 klor på lejonet, vanligt A i DALER

d)  4+4 klor på lejonet

e)  utan punkt efter årtalet     Bild finns i Mynttidningen 3/4 1997.

a. Varianten med fembladig blomma efter WAPEN. Frånsidan har 4+4 klor på lejonet.

Efter omskriftens WAPEN finns i vanliga fall en liten sexbladig blomma. Knut Ohlsson verkar inte alls ha uppmärksammat detta utan omnämner den endast i förbigående som “punkten efter N”. Nu är varianten i alla fall vederbörligen dokumenterad. Den är säkerligen mycket ovanlig.

På frånsidan ser man en sköld med ett lejon bakom. Lejonet visar enbart huvudet och klorna som är greppade över sköldkanten. Till vänster ser man alltid 4 klor men till höger kan det vara endera 3 eller 4. På denna bilden av 3 klor kan man ju faktiskt ana även en fjärde klo, och då uppkommer ju genast frågan om det är en svagprägling. Varianten är dock alldeles för vanlig för att den ska härröra från någon enskilld stamp och därför kan man dra slutsatsen att det rör sig om en äkta variant

b. Den sällsynta variant med upp och nedvänt V istf A i DALER (Foto MISAB 4)