Varianter på nödmyntet SATURNUS

a) Ingen punkt efter valörettan

b) Punkt efter valörettan

SATURNUS åtsida har inga varianter. Däremot varierar naturligtvis utförandet något mellan varje använd stamp. (Foto MISAB 10)

Till skillnad mot övriga nödmynt så har SATURNUS normalt ingen punkt efter valörettan. Ett fåtal ex med en sådan punkt har ändå hittats och utgör därmed den enda kända varianten av detta nödmynt.