Varianter på nödmyntet PUBLICA FIDE

a. Den vanliga varianten som troligen utgör mer än 95% av förekommande Publica Fide har bokstäver med kluven bas i omskriften, högt skuren fåll på klädesdräkten samt en mantelflik vid högra armbågen. Det finns dock fler varianter enligt nedan. (Foto Aurum 5)

a)  Den vanliga varianten

b)  Typsnitt med raka bokstäver i omskriften

c)  Lågt satt fåll på klädesdräkten

d) Utan mantelflik under högra armen

b och c. På senare tid har tillkommit 3 avvikande varianter, varav dom två första visas på ovanstående bildcollage som Lennart Castenhag satt samman. Man kan kanske vara lite misstänksam mot om fållens nederkant verkligen är en äkta variant, men en kontroll av 15 exemplar sålda på Aurums och MISAB:s auktioner visar att det rör sig om två olika myntbilder och alltså inte variationer av en och samma myntbild. b) och c) är i dagsläget kända i två exemplar vardera. 

Närbild på dom två olika typsnitten, och inte heller där råder några tveksamheter att det är äkta varianter.

d) är den senast tillförda variantbilden och den visar Publika Fide utan mantelflik under högra armbågen.

Frånsidan är densamma som på “Kronan” och här finns inga varianter.