Varianter på nödmyntet PHOEBUS

Varianterna av PHOEBUS kan indelas i två huvudtyper, litet repektive stort årtal. Storleken är ingen variation utan det är endera det ena eller det andra. Litet årtal innebär oftast fler solstrålar. Bilderna visar varianterna f) och k).

Litet årtal

a)  53 strålar

b)  54 strålar

c)  56 strålar

d)  57 strålar

e)  58 strålar

f)  60 strålar

g)  62 strålar

h)  65 strålar

i)  66 strålar

j)   83 strålar  solen utan inre kantring

Stort årtal

k)  47 strålar

l)  50 strålar

m)  52 strålar

n)  54 strålar

o)  56 strålar

p)  58 strålar

q)  59 strålar    variant inlagd 30/6 2020

r)  60 strålar    

f. Litet årtal och 60 strålar. (Privat foto)

k. Stort årtal och 47 strålar. (Privat foto)

Frånsidan på PHOEBUS har man lyckats förfärdiga helt utan några nämnvärda avvikelser och saknar därmed varianter.