Varianter på nödmyntet MERCURIUS

Hjälmen utan halsskydd

a) 10 pärlor

Hjälmen med halsskydd

b) 10 pärlor

c) 11 pärlor

d) 11 pärlor samt en punkt under L i DALER

e) 11 pärlor samt sarg på bågarna ovanför valören  Ny variant

Åtsidan har inte mycket i variantväg, det som nämnts i tidigare artiklar är en variant där hjälmens halsskydd saknas. Eftersom bild saknas så är det osäkert om den kan räknas som variant, men den är ändå medtagen.

Frånsidorna har inte så mycket mer att bjuda på. Det som har nämnts är att pärlraderna kan innehålla 10 eller 11 pärlor på vardera sidan. Dessa båda mynt har som synes båda 11 pärlor. Det som är uppseendeväckande med myntet till höger är den mycket tydliga punkt som finns under L i DALER. Den ligger för lågt för att vara en centreringspunkt. Detta står inte omnämnt någonstans!

e. En ny intressant variant som inte omtalats tidigare. Bågarna i utsmyckningen på överdelen har sarg! Dessutom är det 17 horisontella linjer till vänster jämfört med 18 på dom andra varianterna. Fotot är insänt av Rickard Wiksten.