Varianter på nödmyntet FLINK OCH FÄRDIG

Flink och Färdig hade en upplaga på knappt 7,4 miljoner ex och även om det är färre än de 9,1 miljoner som präglades av Wett och Wapen så är nog ändå detta det i dag vanligast förekommande nödmyntet. 

a) Inget bitecken efter FÄRDIG

b) Fembladig blomma efter FÄRDIG

c) Sexbladig blomma efter FÄRDIG

De tre varianterna av Flink och Färdig beror på om det finns en liten blomma som punkt efter G och hur många blad den i så fall har.

a. Ingen blomma efter FÄRDIG. (Foto MISAB 4)

b. 5-bladig blomma. (privat foto)

Inga varianter finns med avseende på frånsidan, men utförandet varierar en hel del, mest tydligt på bokstäverna. Exempelvis så varierar utförandet på A från att vara helt spesigt till den platta överdel som man ser på den högra bilden (som är fotad av Aurum).