Varianter på 4 Öre 1673-1679

Efter 1672 blir varianterna betydligt färre. Under perioden 1673-1679 finns endast 2 stavningsvarianter och 3 kronkombinationer.

Kronkombination C/2. Användes under den här perioden endast 1673 och 1674.

Kronkombination E/5. Åtsida E användes under perioden 1674-1679, men frånsidan (5) användes mestadels 1680-1684. Det är bara 1674 som just kombination E/5 förekommer.

Kronkombination E/2. Användes 1675-1679. Lägg märke till att det inte är samma kronpuns som använts på sveakronorna på den här bilden som på C/2 där uppe. De får dock anses tillhöra samma krontyp i alla fall. 1678 fanns även stavningsvarianten SÖLWER.

Kronkombination F/2. Åtsida F var den enda som användes 1680-1684 men att den förekom även 1677 är det nog bara specialsamlarna som känner till. Varianten är inte heller medtagen i sm-boken. Lägg märke till den överpräglade kungliga kronan som finns på alla kända exemplar.

Varianter 1674. Dessa nämns inte i sm-boken och därför får väl var och en jämföra skillnaderna och göra variantbestämningen. Lycka till.