Varianter på 4 Öre 1672

Endast kronkombinationen C/2 användes detta år. Däremot blev det 3 olika myntmästarmärken enligt nedan.

1672 med mm FIRST. (Foto MISAB 7)

1672 med mm DF. (Foto MISAB 8)

1672 med mm DF i monogram. (Foto MISAB 3)