Varianter på 4 Öre 1671

Endast en kronkombination användes detta år och inga varianter i övrigt.

Kombination C/2. Bilden visar 1668 men samma sveakronor användes alltså även 1671.