Varianter på 4 Öre 1667

Totalt användes 6 kungliga kronor och 6 sveakronor under de 18 år som 4 Öre präglades. Dessa kombinerades på olika sätt beroende av år. Bilden visar kombinationen som kallas A/1 och den var den enda som användes 1667. Att det råkar stå 1668 på denna frånsida spelar alltså ingen roll, de specifika sveakronorna användes båda åren.

Stavningsvarianter på frånsidans omskrift finns med SYLFVER, SÖLFWER, SOLFWER, SÖLWER och SOLWER. Bilden visar den förstnämnda och det är den enda som kan anses vara intressant. De andra är för vanligt förekommande. (Foto MISAB 13)