Varianter – Fredrik – 1 Dukat 1720

Det finns tre kända åtsidesstampar och två frånsidesstampar på dukaten 1720. Dessa är kombinerade på tre olika sätt enligt bilderna nedan.

(Foto Hagander 1)
(Foto Hagander 3)
(Foto Künker 186)