Varianter till typ 2:6

2 Mark 1663 utan mm (bon 93-95)

a. Bon 93 med 13 blad i kransen och interpunktion i omskriften. Bilden är hopkomponerad av en åtsida och en frånsida för att passa till Bonniers beskrivning.

b. Bon 94. Som “a” men med 10 blad i kransen. (Foto Nordlinds auktion i november 2011)

c. Bon 95. Som “b” men utan bitecken mellan II och M: (Foto Schmitz auktion)

d. SM-boken visar för SM 91c ovanstående frånsida med en stor punkt mellan II och M: Hur åtsidan på detta mynt ser ut är inte känt.