Varianter till typ 2:7

Porträttyp 2, mm IK och krontyp A 1664 (bon 102-104)

a. Bon 102 med så risig krans att det inte går att räkna bladen. Bitecknen i omskriften består dessutom av kors i stället för punkter. I Bonniers förteckning fanns denna kombination på detta mynt och på Bon 103 nedan. (Foto Aurum 5)

b. Bon 103. Åtsidan ska enligt Bonnier vara stampidentisk med Bon 102 ovan, men frånsidan ska vara försedd med en helt unik interpunktion i valören.

c. Bon 104 med 13 blad i kransen och rutor i omskriften. (Foto MISAB 10)

d. Åtsida liknande “a” och “b”, och en frånsida som “C”. Varianten saknades hos Bonnier. (Foto MISAB 7)

e. 13 blad i kransen och kors i omskriften. Varianten saknades hos Bonnier. (Foto MISAB 4)