Varianter 4 Öre 1716

a. med “ÖRE SÖLFWER”

b. med “ORE SOLFWER”