Typsidan – Johan III – 4 Öre – typ 1 och 2

Bild av konungen

Myntfakta:

Stockholm     1575-1576 och 1581-1582     4,81 g     ca 28-29 mm     62,5% silver

Okänd upplaga

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 260-301

ÅrOmskriftNya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:11575STOKHOLMsm 64sm 55ganska vanlig
Typ 1:21576STOKHOLMsm 66sm 57endast off.saml?
Typ 1:31581STOKHOLMsm 67sm 58RRR
Typ 1:41582STOKHOLMsm 69sm 60RRRR
Typ 2:11575REG SVECIEsm 65sm 56RRR
Typ 2:21581REG SVECIEsm 68sm 59S
Typ 2:31582REG SVECIEsm 70sm 61RRRR
Typ 1 med STOKHOLM. (Foto MISAB 13)
Typ 2 med REG SVECIE. (Foto MISAB 13)

Varianter på stavningar i omskrifterna:

1575 med STOKHOLM:

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA STOKHOLM (Levin 260-273)

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONET NOVA STOKHOLM (Levin274)

IOHANNES III D G SVEC GO VA RX)(MONETA NOVA STOKHOLM (Levin 275-276)

IOHANNES III D G SVEC GOT VA REX)(MONETA NOVA STOKHOLM (Levin 277-278)

1575 med REG SVECIE:

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 279)

IOHANNES III D G SVEC GO VA RX)(MONETA NOVA REGIS SVECIE (Levin 280)

1576:

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA STOKHOLM (Levin 281-282)

1581:

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA STOKHOLM (Levin 283-284)

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 285-290)

IOHANNES III D G SVEC GOT VA REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (293-294)

IOHANNES III D G SVEC GOT VA RX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 295)

IOHANNES III D G SVE GOT VA REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 296)

IOHANNES III D G SVEC GOT VA REX)(MONETA NOVA REG SVECI (Levin 291)

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA REGIS SVECIE (Levin 292)

1582:

IOHANNES III D G SVEC GO VA REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 297-299)

IOHANNES III D G SVEC GOT VA REX)(MONETA NOVA REG SVECIE (Levin 300-301)