Typsidan – Johan III – 2 Öre – typ 4 

Konungabild)(tvådelad sköld

Myntfakta:

Stockholm     1575     3,00 g     ca 27 mm     50% silver

Upplaga: 60603 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Gamla sm 67

Nya sm 77

Levin 377-387

Minst 25 ex i privat ägo

(Foto MISAB 29)

Varianter på stavningar i åtsidans omskrift:

SWECIE (den vanliga)

SVECI (Levin 381)

SWECI (Levin 382 och 383)

SVECIE (Levin 387)