Typsidan – Johan III – 2 Öre – typ 4 

Konungabild)(tvådelad sköld

Myntfakta:

Stockholm     1575     3,00 g     ca 27 mm     50% silver

Upplaga: 60603 ex

Myntmästare: Gillis Coyet      1574 -1602

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

sm 77

Lev 377-387

Fler än 15 ex i privat ägo

(Foto MISAB 29)