Typsidan – Johan III – 2 Mark klipping

Myntfakta:

Stockholm     1568-1572     6,57 g     ca 25 x 25 mm    

Okänd upplaga

Myntmästare: Hans Höijer      1566-1574

Gravör: Mikael Hohenauer      1562-1588

Levin 779-793

ÅrBiteckenSilver%Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Typ 1:11568Treklöver
med stjälk
93,75138128RRRR
Typ 1:2a1569do87,5-
89,1
139a129RRR
Typ 1:2b1569Treklöver
med punkt
75139b129fler än 15 ex
Typ 1:2c1569Treklöver
utan tillbehör
62,5139c129RR
Typ 1:31570do62,5140130RRR
Typ 1:41571do31,25141131ganska vanlig
Typ 1:51572do31,25142132RRR
(Foto MISAB 40)

Varianter av stavningar på frånsidan:

NOSR = 1568-1569 och 1571

NOST = 1569 och 1571

NOSTR = 1569-1572