Typsida – Ulrika Eleonora – 2 Dukater

Myntdata:

Stockholm     1719-1720     7,54 g     ca 24 mm     90,1% guld

Diagonalt räfflad rand

Upplaga: 38990 ex

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör: Johann Carl Hedlinger

Sm 1

Ganska vanlig

(Foto MISAB 19)

Guldet i 2-dukaterna erhöll Sverige av den franska regeringen för att användas i kriget mot Ryssland. Guldhalten var lägre än vad myntordningen föreskrev, men det kompenserades av att man höjde vikten på mynten.

Upplagan för 2-dukaterna var mer än dubbelt så stor som för 1-dukaterna 1719-1720. Detta märks även på nuvarande samlarmarknad där båda valörerna är lika vanliga. 1-dukaten är dock fördelad på två årtal.