Typsida – Ulrika Eleonora – 1 Riksdaler

Myntdata:

Stockholm     1719     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver

Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Upplaga: 9968 ex

Myntmästare: Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Sm 4

Mycket vanlig

(Foto MISAB 10)

Trots den låga upplagan är Ulrika Eleonoras riksdaler tämligen vanlig på samlarmarknaden.