Typsida – Ulrika Eleonora – 1 Öre km (Typ 2)

Präglad på nödmynt

Myntdata:

Stockholm och eventuellt Avesta     1719-1720     7,2 g     ca 23 mm     koppar

Rutad eller diagonalt räfflad rand

Myntmästare:Lorentz Careelberg
Gravörer:Zachris Hartwig Arensburg
Johan Carl Hedlinger
Anders Wikman
Överpräglingen syns tydligt på bilden och det är inget tvivel om att det är Flink och Färdig som överpräglats. Arensburg var upphovsman till mer än 95% av upplagan, så och till detta mynt. (Foto MISAB 16)

gravör: Arensburg

Typ 2:1.     1719     

Typ 2:2.     1720     

gravör: Hedlinger

Typ 2:3.     1719     

gravör Wikman

Typ 2:4.     1720      osäker myntort (Avesta?)

I denna uppställning kan man för respektive nummer lägga in a, b, c och så vidare beroende på vilket nödmynt som blivit överpräglat. Diagonalt räfflad rand innebär att det är PUBLICA FIDE som blivit överpräglat och rutad rand innebär något annat mynttecken. Nödmyntet “Kronan” hade dock tvärräfflad rand och det är inte känt om det blev använt för överprägling.

Man kan även indela dessa mynt efter utseendet på kronringarna och bitecknen i VERS och då rekommenderas denna länk:  Varianter på 1 Öre km 1719-1720.