Typsida – Oscar II – 5 Öre (Typ 2)

“BRÖDRAFOLKENS VÄL”

Myntfakta:

Stockholm     1874-1892 och 1895-1905     8,0 g     27 mm     brons

Upplaga:  ca 15,7 miljoner ex

Myntmästare:Sebastian Tham1874-1876
Emil Brusewitz1876-1905
Gravörer:Lea Ahlborn1874-1897
Adolf Lindberg1898-1905
(Foto MISAB 10)

Kort text

Typ 2:1     1874               sm 135

Typ 2:2     1875/4               sm 136b

Typ 2:2b     1875               sm 136a

Typ 2:3     1876               sm 137

Typ 2:4     1877               sm 138

Typ 2:5     1878               sm 139

Typ 2:6     1879               sm 140

Typ 2:7     1880               sm 141

Typ 2:8     1881               sm 142

Typ 2:9a     1882/1               sm 143b

Typ 2:9b     1882               sm 143a

Typ 2:10     1883               sm 144

Typ 2:11     1984               sm 145

Typ 2:12     1985               sm 146

Typ 2:13     1986               sm 147

Typ 2:14     1887               sm 148

Typ 2:15     1888               sm 149a

Typ 2:16     1889               sm 150a

Lång text

Typ 2:17     1888               sm 149b

Typ 2:18     1889               sm 150b

Typ 2:19     1890               sm 151

Typ 2:20     1891               sm 152

Typ 2:21     1892               sm 153

Typ 2:22     1895               sm 154

Typ 2:23     1896               sm 155

Typ 2:24     1897               sm 156

Typ 2:25a     1898     4 ränder i kronan          sm 157a

Typ 2:25b     1898     7 ränder i kronan          sm 157b

Typ 2:26     1899               sm 158

Typ 2:27     1900               sm 159

Typ 2:28     1901               sm 160

Typ 2:29     1902               sm 161

Typ 2:30     1903               sm 162

Typ 2:31     1905               sm 163

Typ 2:32     1906               sm 164

Kommentarer:

I denna förteckning finns bara de varianter med som är medtagna i SM-boken. För den som vill veta mer om 5-öringarnas varianter rekommenderas Hamrins båda böcker.

Jämförelse mellan kort och lång text. På bilden kan man också se ränderna i kronfodren som fram till 1897 var 4-5 stycken. Från 1897 och framåt blev det 7 stycken.

Kommentarer:

På Oscars 5-öringar finns det en hel del varianter förutom de ovan uppräknade. För en bättre genomgång rekommenderas Christian Hamrins båda böcker. Här nedan visas dock ett urval.

Krontyper:

TextlängdKrontypFörekomstPärlor i
kronbågarna
Linjer i
kronfodret
kort text118746-7-4-7-65-6-6-5
kort text21874-18896-9-5-9-64-5-5-4
lång text31888-18895-8-4-8-63-4-4-3
lång text 41889-18985-7-4-7-54-4-4-4
lång text 51898-19055-7-4-7-55-7-8-6
Krontyp 2, 4 och 5

Kort text i valspråket      1874-1889

 • Krontyp 1      1874
 • Krontyp 2      1874-1889
 • R i ÖRE med lång uppåtböjd spets     1874-1889
 • R i ÖRE med kort rak spets     1881

Lång text i valspråket 1888-1905

 • R i ÖRE med uppåtböjd spets     1888-1899
 • R i ÖRE med rak spets     1898-1905
 • krontyp 3      1888-1889
 • krontyp 4      1889-1898
 • krontyp 5     1898-1905
 • litet snett kors     1897
 • monogrammet når kanten     1888-1898
 • monogrammet når ej kanten     1898-1905