Typsida – Oscar II – 5 Öre (Typ 1)

Porträtt

Myntfakta:

Stockholm     1873     8,5 g     28,9 mm     brons

Upplaga:  791420 ex

Myntmästare:  Sebastian Tham    

Gravör:  Lea Ahlborn      (gs LA)

(Foto MISAB 10)

Typ 1:1a     1873/2               sm 132b

Typ 1:1b     1873               sm 132a