Typsida – Oscar II – 25 Öre (Typ 2)

“BRÖDRAFOLKENS VÄL”, stor valörsiffra

Myntfakta:

Stockholm     1880-1881, 1883, 1885, 1889-1890, 1896-1899, 1902 och 1904-1905            2,42,0 g     17 mm     60% silver

Upplaga:  ca 13,2 miljoner ex

Myntmästare:1880-1905Emil Brusewitzmm EB
Gravörer:1880-1897Lea Ahlborn
1898-1905Adolf Lindberg
(Foto MISAB 10)

Typ 2:1     1880               sm 96

Typ 2:2     1881               sm 97

Typ 2:3     1883               sm 98

Typ 2:4     1885               sm 99

Typ 2:5     1889               sm 100

Typ 2:6     1890               sm 101

Typ 2:7     1896               sm 102

Typ 2:8     1897               sm 103

Typ 2:9     1898               sm 104

Typ 2:10     1899               sm 105

Typ 2:11     1902               sm 106

Typ 2:12     1904               sm 107

Typ 2:13     1905               sm 108