Typsida – Oscar II – 20 Kronor (Typ 2)

Myntfakta:

Stockholm     1876-1881, 1884-1887, 1889-1890, 1895 och 1898-1899                           8,96 g     23,0 mm     90% guld

Upplaga:  ca 4,2 miljoner ex

Myntmästare:1876-1877Sebastian Thammm ST
1877-1899Emil Brusewitzmm EB
Gravörer:1876-1895Lea Ahlborngs LA
1898-1899Adolf Lindberg
Omskrift med O respektive OCH. (Båda bilderna kommer från Hagander 1)

Med “O” i omskriften

Typ 2:1     1876               sm 5

Typ 2:2a     1877/6               sm–

Typ 2:2b     1877               sm 6

Med “OCH” i omskriften

Typ 2:3     1877               sm 7

Typ 2:4a     1878/7           sm 8a

Typ 2:4b     1878             sm 8b

Typ 2:5a     1879     litet LA          sm 9

Typ 2:5b     1879     stort LA          sm–

Typ 2:6     1880               sm 10

Typ 2:7     1881               sm 11

Typ 2:8     1884               sm 12

Typ 2:9     1885               sm 13

Typ 2:10     1886               sm 14

Typ 2:11     1887               sm 15

Typ 2:12     1889               sm 16

Typ 2:13     1890               sm 17

Typ 2:14     1895               sm 18

Typ 2:15     1898               sm 19

Typ 2:16     1899               sm 20

Kommentarer:

I både SM-boken och SMF så redovisar man stavningen i omskriften (O eller OCH) som två olika typer. Detta kan dock ifrågasättas eftersom stavningen inte på något sätt ändrar omskriftens betydelse och porträtten är inte heller så olika att det medför en typdelning. I denna förteckning redovisas de därför som två varianter av samma typ.

Av alla varianter på Oscar II:s 20-kronor så är ompunsningen 1877/6 den mest eftertraktade. Exempelvis så såldes ett ex på Tradera i maj 2010 för 35311 kr. Någon riktig raritetsforskning på varianten har inte gjorts men antalet exemplar anses ligga på ca 10 ex i privat ägo.

1879 med stort LA är en annan sällsynt variant som kan bli riktigt dyr på en auktion.

Även om Lea Ahlborn slutade sin tjänst som gravör 1897 så fanns hennes gravörsignum kvar även 1898-1899. Adolf Lindbergs första egenhändigt graverade porträtt kom först år 1900, men då utan gravörsignum.