Typsida – Oscar II – 20 Kronor (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1873-1876     8,96 g     23,0 mm     90% guld

Upplaga:  739638 ex

Myntmästare:  Sebastian Tham     (mm ST)

Gravör:  Lea Ahlborn      (gs LA)

(Foto Hagander 1)

Typ 1:1     1873               sm 1

Typ 1:2     1874               sm 2

Typ 1:3     1875               sm 3

Typ 1:4     1976               sm 4                25750 ex

Kommentar:

Beslutet att tillsätta en hjärtsköld på frånsidan togs den 12/4 1876. Enligt Tonkin så var upplagan fram till dess 67000 ex. Detta är dock bara en gissning utifrån den totala upplagan 1876 på 239500 ex. Det förutsätter helt enkelt att det präglades 239500/365 ex per dag fram till 12:e april, vilket ju knappast är troligt. SM-boken anger i stället 25750 ex vilket är mer troligt. Numera anser de flesta mynthandlare att 1876 utan hjärtsköld är sällsyntare än 1885 som i alla värderingskataloger värderas högre.

När frånsidan ändrades passade man även på att byta mm TS till EB som stod för den nya myntmästaren Emil Brusewitz.