Typsida – Oscar II – 2 Öre (Typ 2)

“BRÖDRAFOLKENS VÄL”

Myntfakta:

Stockholm     1874-1886, 1888-1902 och 1904-1905     4,0 g     21 mm     brons

Upplaga:  ca 35,2 miljoner ex

Myntmästare:Sebastian Tham1874-1876
Emil Brusewitz1876-1905
Gravörer:Lea Ahlborn1874-1897
Adolf Lindberg1898-1905
(Foto MISAB 17)

Kort text

Typ 2:1     1874               sm 167

Typ 2:2a     1875/4               sm 168b

Typ 2:2b     1875               sm 168a

Typ 2:3a     1876/75               sm 169b

Typ 2:3b     1876               sm 169a

Typ 2:4     1877               sm 170a

Typ 2:5     1878               sm 171a

Lång text

Typ 2:6     1877               sm 170b

Typ 2:7     1878               sm 171b

Typ 2:8     1879               sm 172

Typ 2:9     1880               sm 173

Typ 2:10     1881               sm 174

Typ 2:11     1882               sm 175

Typ 2:12     1883               sm 176

Typ 2:13a     1884      öppen 4                sm 177a

Typ 2:13b     1884      sluten 4                sm 177b

Typ 2:14     1885               sm 178

Typ 2:15     1886               sm 179

Typ 2:16     1888               sm 180

Typ 2:17     1889               sm 181

Typ 2:18     1890               sm 182

Typ 2:19     1891               sm 183

Typ 2:20     1892               sm 184

Typ 2:21     1893               sm 185

Typ 2:22a     1894     öppen 4          sm 186a

Typ 2:22b     1894     sluten 4          sm 186b

Typ 2:23     1895               sm 187

Typ 2:24     1896               sm 188

Typ 2:25     1897               sm 189

Typ 2:26a     1898     4 ränder i kronan          sm 190a

Typ 2:26b     1898     7 ränder i kronan          sm 190b

Typ 2:27     1899               sm 191

Typ 2:28a     1900     ovala nollor          sm 192a

Typ 2:28b     1900     runda nollor          sm 192b

Typ 2:29     1901               sm 193

Typ 2:30     1902               sm 194

Typ 2:31     1904               sm 195

Typ 2:32     1905               sm 196

Kommentarer:

På Oscars 2-öringar finns det en hel del varianter förutom de ovan uppräknade. För en bättre genomgång rekommenderas Christian Hamrins båda böcker. Här nedan visas dock ett urval.

Dom 3 krontyperna! Man räknar pärlorna i kronbågarna från vänster till höger och får 5-7-4-7-5 i den första, 4-7-3-7-4 i den andra och 5-7-4-8-6 i den tredje. Man kan också se att nummer 3 har en något annorlunda siluett än dom andra två.
KronvariantPärlor i kronbågarnaAnvänd år
15-7-4-7-51874-1891
24-7-3-7-41881-1883
35-7-4-8-61889-1905

Till detta kommer så en stor variation på utseendet på korsen och man kan dela in dem i ett antal grupper enligt nedan.

Från vänster ser man först det spetsvinkligt kors med lång vertikalarm och ett rätvinkligt kors. Därefter kommer två likformiga spetsvinkliga kors, det ena med slätt riksäpple och det andra med kors även på äpplet. Längst till höger ett rätvinkligt kors med lång vertikalarm. Hamrin har tagit med ytterligare några rätvinkliga kors (ett långsträckt och ett mycket litet) men skillnaden är inte så stor när man visar dem sida vid sida på detta sätt.

Om man vill kan man sammanfatta varianterna enligt schemat nedan.

Krona 1 och  kort text i valspråket

 • Spetsvinkligt kors med lång vertikalarm     1874-1878     (bild saknas)
 • Litet rätvinkligt kors     1877

Krona 1 och lång text (LT) i valspråket

 • Spetsvinkligt kors med lång vertikalarm     1879-1880     (bild saknas)
 • Litet rätvinkligt kors     1877-1888
 • Spetsvinkligt likformigt kors, slätt riksäpple     1881-1891
 • Spetsvinkligt likformigt kors, kors även på riksäpplet     1886 och 1888

Krona 2 och lång text i valspråket

 • Litet långsträckt kors     1881-1883

Krona 3 och lång text i valspråket

 • Rätvinkligt kors med kraftig vågrät arm     1889-1891
 • Mycket litet rätvinkligt kors     1892-1898
 • Spetsvinkligt kors med kraftig vågrät arm, låga mittblad på sveakronorna, R i ÖRE med kort spets     1899
 • Spetsvinkligt kors som ovan, låga mittblad, R med lång spets     1899-1901
 • Spetsvinkligt kors som ovan, höga mittblad, R med kort spets   1901     

Denna variant förekommer också med årtalet 1900, se Bonde6-katalogen lot nr 563, men måste då anses vara en variation. Detta beror på att spetsen på R varierar i längd detta år, med flera mellanlägen mellan kort och lång.

Låg och hög sveakrona, samt R med kort och lång spets.