Typsida – Oscar II – 2 Kronor (Typ 2)

25-åriga regeringsjubileumet

Myntfakta:

Stockholm     1897           15,0 g     31 mm     80% silver

Upplaga:  246100 ex

Myntmästare:1897Emil Brusewitzmm EB
Gravör:1897Adolf Lindberggs AL

Typ 2:1     1897               sm 54

Kommentar:

Myntmästarmärket hittar man på frånsidan, vid kanten kl. 4. Det ser dock inte ut som vanligt utan har formen av en åtta med ett streck igenom. Gravörsignumet finns på åtsidan på ungefär samma ställe där det är präglat incuse.