Typsida – Oscar II – 10 Öre (Typ 3)

BRÖDRAFOLKENS VÄL, stor valörsiffra

Myntfakta:

Stockholm     1880-1884, 1887, 1890-1892, 1894, 1896-1900 och 1902-1904                 1,45 g     15 mm     40% silver

Upplaga:  ca 25,7 miljoner ex

Myntmästare:1880-1904Emil Brusewitzmm EB
Gravörer:1880-1897Lea Ahlborn
1898-1904Adolf Lindberg
(Foto MISAB 10)

Kort text

Typ 3:1a     1880               sm–

Längre text, gles pärlrand

Typ 3:1b     1880               sm 113

Typ 3:2     1881               sm 114

Typ 3:3     1882               sm 115

Typ 3:4     1883               sm 116

Typ 3:5     1884               sm 117

Typ 3:6     1887               sm 118

Typ 3:7a     1890               sm 119a

Tät pärlrand

Typ 3:7b     1890               sm 119b

Typ 3:8     1891               sm 120

Typ 3:9     1892               sm 121

Typ 3:10     1894               sm 122

Typ 3:11     1896               sm 123

Typ 3:12     1897               sm 124

Typ 3:13     1898               sm 125

Typ 3:14     1899               sm 126

Typ 3:15     1900               sm 127

Typ 3:16     1902               sm 128

Typ 3:17     1903               sm 129

Typ 3:18     1904               sm 130

Kommentar:

Jämförelse mellan kort och lång text.

Åtsidan till vänster tillhör typ 2 (typen med mm ST och liten valörsiffra) men den korta texten användes även 1880 med mm EB. Den långa texten användes sedan från 1880 och framåt.

Jämförelse mellan gles och tät pärlrand. Båda varianterna förekom 1890.