Typsida – Oscar II – 10 Kronor (Typ 1)

Myntfakta:

Stockholm     1873-1874 och 1876     4,48 g g     18,0 mm     90% guld

Upplaga:  594058 ex

Myntmästare:  Sebastian Tham     (mm ST)

Gravör:  Lea Ahlborn      (gs LA)

(Foto Hagander 3)

Typ 1:1     1873               sm 24

Typ 1:2     1874/3               sm 25b

Typ 1:3     1874               sm 25a

Typ 1:4     1976               sm 26