Typsida – Oscar II – 1 Riksdaler Riksmynt

Myntfakta:

Stockholm     1873     8,5 g     24,9 mm     75% silver

Upplaga:  166436 ex

Myntmästare:  Sebastian Tham     (mm ST)

Gravör:  Lea Ahlborn      (gs LA)

(Foto MISAB 20)

Typ 1:1     1873               sm 41

Kommentar:

Sveriges sista riksdaler var stor som en 1-krona men vägde 1 gram mer och hade något lägre silverhalt.