Typsida – Oscar II – 1 Öre (Typ 2)

“BRÖDRAFOLKENS VÄL”

Myntfakta:

Stockholm     1874-1886 och 1888-1905     2,0 g     16 mm     brons

Upplaga:  ca 66,2 miljoner ex

Myntmästare:Sebastian Tham1874-1876
Emil Brusewitz1876-1905
Gravörer:Lea Ahlborn1874-1897
Adolf Lindberg1898-1905
(Foto MISAB 26)

Kort text

Typ 2:1     1874               sm 199

Typ 2:2     1875               sm 200

Typ 2:3     1876               sm 201

Typ 2:4     1877               sm 202a

Lång text

Typ 2:5     1877               sm 202b

Typ 2:6     1878               sm 203

Typ 2:7     1879               sm 204a

Typ 2:8     1880               sm 205a

Extra lång text

Typ 2:9     1879               sm 204b

Typ 2:10     1880               sm 205b

Typ 2:11     1881               sm 206

Typ 2:12     1882               sm 207

Typ 2:13     1883               sm 208

Typ 2:14     1884               sm 209

Typ 2:15     1885               sm 210

Typ 2:16     1886               sm 211

Typ 2:17     1888               sm 212

Typ 2:18     1889               sm 213

Typ 2:19     1890               sm 214

Typ 2:20     1891               sm 215

Typ 2:21     1892               sm 216

Typ 2:22     1893               sm 217

Typ 2:23     1894               sm 218

Typ 2:24     1895               sm 219

Typ 2:25     1896               sm 220

Typ 2:26     1897               sm 221

Typ 2:27     1898               sm 222

Typ 2:28     1899               sm 223

Typ 2:29     1900               sm 224

Typ 2:30     1901               sm 225

Typ 2:31     1902               sm 226

Typ 2:32     1903               sm 227

Typ 2:33     1904               sm 228

Typ 2:34     1905               sm 229

Kommentarer:

På Oscars 1-öringar finns det en hel del varianter förutom de ovan uppräknade. För en bättre genomgång rekommenderas Christian Hamrins båda böcker. Här nedan visas dock en sammanställning.

Kort text, lång text respektive extra lång text på åtsidans valspråk.
Smal respektive bred öretext.

Kort text i valspråket, smal öretext     1874-1877

 • variant med extra streck i monogrammet     1876     (bild saknas)

Lång text i valspråket, smal öretext      1877-1879

 • sveakronor med ornamenterad ring     1877-1879
 • sveakronor med slät ring     1879     (bild saknas)

Lång text i valspråket,  bred öretext     1880      

 • kallas för 1880 LT

Extra lång text i valspråket, smal öretext     1879

 • kallas för 1879 XLT

Extra lång text i valspråket, bred öretext      1880-1905

 • valörettan snett till höger över R     1880-1888 och 1890
 • valörettan mitt över R     1882-1891
 • extra streck i monogrammet, frånsidan som föregående     1882     (bild saknas)
 • korset under L:s vertikala del, frånsida som föregående     1892-1899
 • åtsida som föregående med tre ränder i kronfodret; frånsida med större sveakronor och bred fot på valörettan     1900-1901
 • 5-6 ränder i kronfodret och monogrammet når ej kanten; frånsidan oförändrad     1900-1905
Valörettans placering över R.
Korsets placering under L i FOLKET
Liten fot på 1:an och små sveakronor användes till 1899, därefter blev bådadera något större.
Fram till 1901 användes den vänstra varianten där monogrammet når kanten och kronfodret innehåller 3 streck. Den högra varianten där monogrammet ej når kanten och kronfodret innehåller 5-6 linjer användes 1900-1905. Båda varianterna präglades alltså parallellt 1900-1901.