Typsida – Oscar II – 1 Krona (Typ 2)

BRÖDRAFOLKENS VÄL, med hjärtsköld

Myntfakta:

Stockholm     1877, 1879-1881, 1883-1884, 1887-1890, 1897-1898, 1901 och 1903-1904           15,0 g     31 mm     80% silver

Upplaga:  ca 7,1 miljoner ex

Myntmästare:1877-1904Emil Brusewitzmm EB
Gravörer:1877-1897Lea Ahlborngs LA
1898-1904Adolf Lindberg
Typ 2:5 (Foto MISAB 13)

Med “LA” under halsen

Typ 2:1     1877               sm 64

Typ 2:2     1879               sm 65

Typ 2:3     1880               sm 66

Typ 2:4     1881               sm 67

Typ 2:5     1883               sm 68

Typ 2:6     1884               sm 69

Typ 2:7     1887               sm 70

Typ 2:8     1888               sm 71

Typ 2:9     1889               sm 72

Med “LA” på halsavskärningen

Typ 2:10     1890               sm 73

Typ 2:11     1897               sm 74

Typ 2:12     1898               sm 75

Typ 2:13     1901               sm 76

Typ 2:14     1903               sm 77

Typ 2:15     1904               sm 78

LA på halsavskärningen (Foto MISAB 10)