Typsida – Kristina – 4 Mark typ 4

Myntfakta:

Stockholm     1647     22,03 g     40-42 mm     75% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör:  förmodligen Reinhold Krull (gubben på bron)

Typ 4

Åtsida med högervänt porträtt och en bladslinga längst ner

Frånsida med rak sköld och en omskrift som börjar upptill

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 4a1647mm DK48a466 kända ex
Typ 4b1647utan mm48b2 kända ex

Typ 4a. Enligt Bengt Hemmingsson (SNT 2000:4) är detta porträtt förmodligen graverat av Reinhold Krull. Denne gravör var länge okänd till namnet eftersom man i protokollen ofta bara benämner honom som “den gamle gubben på bron”.

Typ 4b utan mm. (Foto Spink 143)