Typsida – Kristina – 4 Mark typ 3

Myntfakta:

Stockholm     1647     22,03 g     40-42 mm     75% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör:  förmodligen Reinhold Krull (gubben på bron)

Typ 3:1     1647       mm DK        sm 46            RR

Typ 3:2     1647       utan mm        sm 46            RRRR

Typ 3:1. Enligt Bengt Hemmingsson (SNT 2000:4) är detta porträtt förmodligen graverat av Reinhold Krull. Denne gravör var länge okänd till namnet eftersom man i protokollen ofta bara benämner honom som “den gamle gubben på bron”.

Typ 3:2 utan mm. (Foto Spink 143)