Typsida – Kristina – 4 Mark typ 1-2

Myntfakta:

Sala     1638     22,03 g     40-42 mm     75% silver

Myntmästare:  Markus Kock          inget mm

Gravör:  osäkert men möjligen Petter Michelsson

Typ 1: Frånsida med romersk valör och bladutsmyckning på fältet.

ÅrVariant
åtsida
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 11638stor krage43unik hos Antell

Typ 2: Frånsida med svensk valör och utan utsmyckning på fältet.

ÅrVariant
åtsida
Nya
sm-nr
Gamla
sm-nr
Förekomst
Typ 2a1638liten krage44a42aganska vanlig
Typ 2b1638stor krage44b42bganska vanlig

Typ 1 som var okänd när första sm-boken skrevs men som hela tiden legat i Antells samling i Helsigfors. Den har en helt annan och konstnärligare frånsida än de man använde senare. Åtsidan återfinner man dock på typ 2b här nedan. (Foto från SM-boken)

Typ 1:1 finns även i en variant där huvudet bryter pärlringen. (Foto MISAB 8)

Typ 1:2 med samma åtsida som typ 1. (Foto MISAB 8)