Typsida – Kristina – 1 Öre typ 2 (årtalet i omskriften)

Myntfakta:

Göteborg     1635     1,23 g     17,5-19 mm     37,5% silver   

Myntmästare:  Michael Hacke     (inget mm)

Gravör:  okänd

Gamla sm—

Nya sm 91

RRR

“Detta tidigare okända typmynt, med årtalet i frånsidans omskrift och utan myntmästarmärke, är förmodligen det första som präglades i Göteborg under Drottning Kristina. Myntet har ju ganska stora likheter med Gustav II Adolfs Göteborgsören som möjligen varit förlaga. Alla övriga kända Kristina-ören från Göteborg har myntmästarmärke – en glödhake = Michael Hack utsatt sist i frånsidans omskrift. De har också årtalet delat och placerat på varsin sida om åtsidans vapensköld.” (Citat och myntteckning av Ulf Ottosson i katalogen till Antikörens auktion 9 från oktober 1990).

Utöver detta så bör det påpekas att mynttypen kanske bör ses som en provprägling som inte godkändes för reguljär produktion. Det finns dock inga bevis varken för eller emot detta.