Typsida – Kristina – 1 Öre typ 1-2

Myntfakta:

Stockholm     1633-1637, 1650 och 1653     1,23 g     17,5-19 mm     37,5% silver   

Myntmästare:  Markus Kock     (1633-1637)     utan mm

                         Daniel Kock      (1650)     utan mm

                         Mikael Hack      (1653)     mm “glödhakar”

Gravörer:  osäkert

Sköld med voluter

ÅrNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 116338380aRRR

Sköld utan voluter

ÅrVariantNya sm-nrGamla sm-nrFörekomst
Typ 2:1a1633CHRISTINA84asm 80bfler än 15 ex
Typ 2:1b1633CHRITINA84bRRR
Typ 2:1c1633CHRISTNA84cRRRR
Typ 2:2163485sm 81fler än 15 ex
Typ 2:3163586sm 82fler än 15 ex
Typ 2:4163687sm 82
fel i sm-boken
fler än 15 ex
Typ 2:5a1637NOVA REGNI SVEC88asm 83afler än 15 ex
Typ 2:5b1637REGNI NOVA SVEC88bsm 83bRRR
Typ 2:6a1650horisontellt årtal89aRRRR
Typ 2:6b1650vertikalt årtal89bsm 84R
Typ 2:7a1653mm glödhakar90asm 85fler än 15 ex
Typ 2:8b1653utan mm90bsm–RRRR
Typ 2:9c1653mm glödhakar
frånsida utan inre ring
90csm–RRRR

Typ 1 med prydnader (voluter) på åtsidans sköld. (Foto Aurum 7)

Typ 2:1 – 2:7 saknar voluter. Förutom några stavningsvarianter så är det bara årtalen som skiljer. (Foto MISAB 16)

Typ 2:1b med stavningen CHRITINA. (privat foto)

Typ 2:9c som saknar inre ring på frånsidan. Kan vara så enkelt som ett misstag från gravörens sida. (Foto MISAB 7)