Typsida – Kristina – 1 Öre typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1633-1637, 1650 och 1653     1,23 g     17,5-19 mm     37,5% silver   

Myntmästare:  Markus Kock     (1633-1637)     utan mm

                         Daniel Kock      (1650)     utan mm

                         Mikael Hack      (1653)     mm “glödhakar”

Gravörer:  osäkert

Sköld med voluter

Typ 1:1     1633     sköld med voluter          sm 80a           RRR

Sköld utan voluter

Typ 1:2a     1633     CHRISTINA          sm 80b

Typ 1:2b     1633     CHRITINA          sm 80b

Typ 1:2c     1633     CHRISTNA          sm 80b

Typ 1:3     1634               sm 81

Typ 1:4     1635               sm 82 

Typ 1:5     1636               sm 82 

Typ 1:6a     1637     NOVA REGNI SVEC          sm 83a

Typ 1:6b     1637     REGNI NOVA SVEC          sm 83b           RRR

Typ 1:6c     1637     REGNI NOVA SVECI          sm 83b           RRR

Typ 1:7     1650               sm 84           RR

Typ 1:8     1653     mm glödhakar          sm 85 

Typ 1:9     1653     mm glödhakar, frånsida utan inre ring          sm–           RRRR

Typ 1:10     1653     utan mm          sm–             RRRR

Typ 1:1 med prydnader (voluter) på åtsidans sköld. (Foto Aurum 7)

Typ 1:2 – 1:8 saknar voluter. Förutom några stavningsvarianter så är det bara årtalen som skiljer. (Foto MISAB 16)

Typ 1:2b med stavningen CHRITINA. (privat foto)

Typ 1:9 som saknar inre ring på frånsidan. Kan vara så enkelt som ett misstag från gravörens sida. (Foto MISAB 7)