Typsida – Kristina – 1 Öre typ 1

Myntfakta:

Stockholm     1633-1637, 1650 och 1653     1,23 g     17,5-19 mm     37,5% silver   

Myntmästare:  Markus Kock     (1633-1637)     utan mm

                         Daniel Kock      (1650)     utan mm

                         Mikael Hack      (1653)     mm “glödhakar”

Gravörer:  osäkert

Sköld med voluter

Typ 1:11633sköld med volutersm 80aRRR

Sköld utan voluter

Typ 1:2a1633CHRISTINAsm 80bfler än 15 ex
Typ 1:2b1633CHRITINAsm 80b????
Typ 1:2c1633CHRISTNAsm 80b????
Typ 1:31634sm 81fler än 15 ex
Typ 1:41635sm 82fler än 15 ex
Typ 1:51636sm 82
fel i sm-boken
fler än 15 ex
Typ 1:6a1637NOVA REGNI SVECsm 83afler än 15 ex
Typ 1:6b1637REGNI NOVA SVECsm 83bRRR
Typ 1:6c1637REGNI NOVA SVECIsm 83bRRR
Typ 1:7a1650sm 84R
Typ 1:7b1650rakt årtalsm–RRRR
Typ 1:8a1653mm glödhakarsm 85fler än 15 ex
Typ 1:8b1653mm glödhakar
frånsida utan inre ring
sm–RRRR
Typ 1:8c1653utan mmsm–RRRR

Typ 1:1 med prydnader (voluter) på åtsidans sköld. (Foto Aurum 7)

Typ 1:2 – 1:8 saknar voluter. Förutom några stavningsvarianter så är det bara årtalen som skiljer. (Foto MISAB 16)

Typ 1:2b med stavningen CHRITINA. (privat foto)

Typ 1:8b som saknar inre ring på frånsidan. Kan vara så enkelt som ett misstag från gravörens sida. (Foto MISAB 7)