Typsida – Kristina – 1 Mark typ 6-8

Myntfakta:

Stockholm     1647-1648     5,51 g     27,5-29,5 mm     75,0% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravör:  osäkert

Frånsidans omskrift börjar upptill

Typ 6:1     1647               sm 72            RRRR

Frånsidans omskrift börjar nedtill, slät sköld

Typ 7:1     1647        DK på sidan om skölden       sm 73            RR

Typ 7:2     1648        DK under skölden       sm–            RRR

Buktig sköld

Typ 8:1     1647               sm 74            endast off. saml?

Typ 8:2     1648               sm 75            RRR

Typ 6:1 där frånsidans omskrift börjar upptill. (Foto Spink 143)

Typ 7:1 där frånsidans omskrift börjar nedtill. Skölden är dock fortfarande slät och mm DK på dess ömse sidor. (Foto Spink 143)

Typ 7:2. Som 8:1 men årtalet är 1648 och myntmästarmärket är flyttat under skölden. (Foto Spink 143)

Typ 8:2 med buktig sköld och årtalet 1648. (Nordlinds foto)