Typsida – Kristina – 1/4 Öre Typ 6-7 (årtalet i höjd med kronan)

Myntfakta:

Avesta     1644-1645 och 1653-1654

1638 års myntordning:     12,9 g     29-30 mm     koppar

1653 års myntordning:     13,3 g     29-30 mm     koppar

Myntmästare: Markus Kock    

Gravörer: Petter Michelsson

Någon myntordning 1653 har inte hittats i arkiven, men efter att mynträkenskaperna granskats har man funnit att man ändå höjde den genomsnittliga vikten på mynten.

1638 års myntordning

Typ 6:11644sm 131
Typ 6:21645sm 132

1653 års myntordning

Typ 7:11653sm 133
Typ 7:21654sm 134
(Foto MISAB 31)