Typsida – Kristina – 1/4 Öre Typ 1 (årtalet nedtill)

Myntfakta:

Nyköping     1633-1634     10,6 g     29-30 mm     koppar

Myntmästare: Markus Kock    

Gravör: Petter Michelsson     

krontyper
Typ 1:11633A)(SLKsm 120unik?
Typ 1:2a1634A)(BLKsm 122
Typ 1:2b1634C)(BLKsm 122

Krontypsbeteckningarna är hämtade från Antikörens auktionskataloger 13 och 14. Förklaring finns nedan.

De båda frånsidorna som har årtalet nedtill; smal liljekrona (SLK) 1633 och bred liljekrona (BLK) 1634. (Foto Ulf Ottosson)

De nämnda åtsidorna med krontyp A till vänster och C till höger. (Foto Antikören 13)