Typsida – Kristina – 8 Mark

“Christin”

Myntfakta:

Stockholm     1649     34,39 g     39-39,5 mm     92,2% silver

Myntmästare:  Daniel Kock          mm DK

Gravörer:  Jean d’Armand (åts.) och Petter Michelsson (fråns.)

Typ 1:1     1649               sm 8               RRRR

1649     “8 Mark”     sm 8          2 kända ex

(Foto från Schmitz katalog)

I äldre litteratur betecknas detta mynt som 8 Mark, men eftersom de kända exemplaren har en vikt på ca 42 g och den stipulerade vikten enligt 1649 års myntordning ska vara 34,39 g så har man länge trott att det egentligen skulle vara 1½ Riksdaler (se sm 8). I majnumret av SNT 2000 påvisar dock Bengt Hemmingsson att det den 28/5 fastställdes att 8 Mark skulle väga 42,77 g. Denna speciella myntordning för 8 Mark gällde bara tills den ordinarie myntordningen fastställdes den 22/6, men det var under denna knappa månad som myntet präglades. Valören är alltså 8 Mark och inget annat.

Namnet “Christin” härrör från en tradition från Karl IX:s tid där den högsta reguljära valören skulle benämnas efter regentens namn. Nu är 2 Riksdaler egentligen Kristinas högsta valör, men enligt ett beslut den 6/6 skulle även 8 Mark benämnas så.