Typsida – Karl XIV Johan – 2/3 Skilling Banco (Typ 2)

Gles krans

Myntfakta:

Stockholm     1836-1837, 1839-1840 och 1842-1843     7,6 g     24,4 mm     koppar

Slät rand

Upplaga totalt: ca 4,3 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg     1836-1837    

                    Alexander Grandinson     1839-1843

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 2:1.     1836     (ca 900000 ex)      sm 156

     Typ 2:2.     1837     (ca 1 miljon ex)      sm 157

     Typ 2:3.     1839     (ca 650000 ex)      sm 158

     Typ 2:4.     1840     (ca 650000 ex)      sm 159

     Typ 2:5.     1842     (ca 526000 ex)      sm 160

     Typ 2:6.     1843     (ca 626000 ex)      sm 161

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 16)