Typsida – Karl XIV Johan – 2/3 Skilling Banco (Typ 1)

Tät krans

Myntfakta:

Stockholm     1835     7,6 g     24,4 mm     koppar

Slät rand

Upplaga: ca 198000 ex

Myntmästare: Christopher Borg     

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Sm 155

Ganska vanligt förekommande

(Foto MISAB 27)