Typsida – Karl XIV Johan – 1 Skilling (Typ 2)

Palmkvistar

Myntfakta:

Stockholm     1832     17,0 g     ca 30 mm     koppar

Slät rand

Upplaga: 8000 ex

Myntmästare: Christopher Borg     

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

Sm 130

Vanligt förekommande

(Foto MISAB 12)