Typsida – Karl XIV Johan – 1 Skilling (Typ 1)

Dalpilar

Myntfakta:

Avesta     1819-1822, 1825 och 1827-1830     17,0 g     ca 33-34 mm      koppar

Rutad rand 1819-1820      Snedräfflad rand 1820-1830

Upplaga totalt: ca 6,2 miljoner ex

Gravör: Carl Gustav Norman      1819-1822

               Mauritz Frumerie      1825-1830

Gravör CG Norman

Rutad rand

     Typ 1:1.     1819     (ca 1,2 miljoner ex)      sm 99

     Typ 1:2.     1820     (ca 1,4 miljoner ex)      sm 100a             

Diagonalt räfflad rand

     Typ 1:3.     1820     (ingår i 1,4 milj. ex)      sm 100b              

     Typ 1:4.     1821     (ca 0,7 miljoner ex)      sm 101     

     Typ 1:5.     1822     (ca 0,5 miljoner ex)       sm 102    

Gravör M Frumerie

     Typ 1:6.     1825     (ca 0,5 miljoner ex)      sm 103

     Typ 1:7.     1827     (ca 0,5 miljoner ex)      sm 104           

     Typ 1:8.     1828     (ca 0,7 miljoner ex)      sm 105            

     Typ 1:9.     1829     (okänd upplaga)      sm 106     

     Typ 1:10.     1830     (ca 0,8 miljoner ex)      sm 107      

(foto MISAB 10)