Typsida – Karl XIV Johan – 1 Skilling Banco (Typ 2)

Gles krans

Myntfakta:

Stockholm     1835-1840 och 1842-1843     11,3 g     27,8 mm     koppar

Slät rand

Upplaga totalt: ca 3 miljoner ex

Myntmästare: Christopher Borg     1835-1837    

                    Alexander Grandinson     1838-1843

Gravör: Ludvig Persson Lundgren

     Typ 2:1.     1835     (ingår i 186000 ex)      sm 147

     Typ 2:2.     1836     (ca 651000 ex)      sm 148

     Typ 2:3.     1837     (ca 628500 ex)      sm 149

     Typ 2:4.     1838     (ca 140100 ex)      sm 150

     Typ 2:5.     1839     (ca 360500 ex)      sm 151

     Typ 2:6.     1840     (ca 278100 ex)      sm 152

     Typ 2:7.     1842     (ca 498600 ex)      sm 153

     Typ 2:8.     1843     (ca 361100 ex)      sm 154

De årliga upplagorna är redovisade inom parentes.

(Foto MISAB 10)